Het is hoog tijd voor wat gezamenlijk plezier op de verenigingsavond op donderdagavond.

Het plan is om er geen van tevoren uitgemeten activiteit met aanspreekpunten en opgaves van te maken. Zou best leuk geweest zijn maar zo ruim blijken we niet te zitten in de tijd en vrijwilligers. Dus…….gaan we het spontaan laten ontstaan (plan B zoals van te voren afgesproken)….het materiaal is er, de ruimte is er, nu de leden nog! En dan worden niet alleen de veteranen en walking voetbal leden bedoeld. De verenigingsavond is er voor alle leden, rustende leden, donateurs ouders van jeugdleden, enz.!

a.s. donderdag zullen Ben van Es en ondergetekende het in een dartwedstrijd opnemen tegen Martien Blom- en nog iemand van de walking voetbal (dit alles na de trainingen).
Met dank aan de vrijwilliger(s) die de dart borden hebben klaargemaakt. Starttijd 20:30 a 21:00? Staat niet vast, in ieder geval na het douchen, en dat duurt soms lang.
De biljart tafel zetten we gelijk ook klaar voor de liefhebbers om een partijtje biljart te spelen.
Dus voel je vrij om een partijtje te doen.

Mogelijk is onze kaart-ploeg er ook en is er ruimte om aan te schuiven bij hen als je dat wilt. Neem voor de zekerheid toch ook een eigen pakje kaarten mee.
En hoe het verder gaat? ……geen idee! Misschien de donderdag erna weer….. als ik tenminste niet te erg verlies met darten. Maar het materiaal is er, de ruimte is er, nu jullie nog. Tot donderdag allemaal.

Een vriendelijke club groet,
Arjen (ex bestuurslid)

Ps: binnenkort worden dit soort mededelingen verspreid via een maandelijkse clubnieuwsbrief per mail. Nu staat dit bericht nog op facebook, ik hoop op veel positieve reacties, likes en duimpjes en een hoge opkomst. Het motto is : “bij GSC ODS meer aandacht voor gezelligheid“