Met ingang van komend seizoen, per 1 september 2018 dus, is het sportcomplex van GSC/ODS rookvrij op de momenten dat onze jeugd aan het sporten is. Het bestuur van onze club roept dus alle leden en bezoekers op om niet te roken tijdens de jeugduren. Wie het echt niet kan laten, kan nog terecht op een speciale rookplek, die gecreëerd wordt bij de opslagcontainers, naast de fietsenstalling. Uit het zicht van sportende kinderen dus.

Dit betekent dat op alle trainingsavonden – met uitzondering van vrijdag – tot 20.00 uur en op zaterdagen tot 13.00 uur niet gerookt mag worden op ons sportcomplex. Dit is niet omdat het bestuur een hekel heeft aan rokers, maar wel graag meewerkt aan het laten opgroeien van een rookvrije generatie !

Rokers hoeven niet te stoppen met roken om het terrein rookvrij te maken, maar worden gevraagd rekening te houden wáár ze bij de vereniging roken.

Onderstaand geven we graag toelichting op de vraag waarom het besluit genomen is. Want door een rookvrij terrein:

  • Geven we het goede voorbeeld.
  • Maken we roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen.
  • Draagt u bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien.
  • Wordt het schadelijke meeroken voorkomen.
  • Bieden wij iedereen een gezonde en veilige sportomgeving waar we rekening houden met elkaar.
  • Zetten wij GSC/ODS positief neer als een gezonde sportclub.
  • Hebben we minder last van afval door sigarettenpeuken en lege sigarettenpakjes op het terrein.
  • Het is belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken erg schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.
  • Kinderen worden verleid om te roken als mensen in hun omgeving roken, vooral als het om rolmodellen gaat tegen wie zij opkijken zoals sporters en trainers.
  • Zien roken, doet roken

  Is een rookvrij sportterrein ook vrij van de e-sigaret?
  Ja, het gebruik van een e-sigaret is geen gezond voorbeeld. De nicotine in een e-sigaret is verslavend en de mate van schadelijkheid van de e-sigaret op de gezondheid is nog niet goed bekend.

  • De e-sigaret kan de drempel om te gaan roken verlagen.
  • Ook schept het onduidelijkheid: kinderen kunnen het verschil niet goed zien.

  Moeten alle rokers, die bij GSC/ODS komen, stoppen met roken om een rookvrij sportterrein te laten slagen?
  Nee, rokers hoeven niet te stoppen met roken om het terrein rookvrij te maken, maar worden gevraagd rekening te houden wáár ze bij de vereniging roken. Rookvrije omgevingen zijn prettig voor rokers die proberen te stoppen met roken. Als ze niet steeds sigaretten om zich heen zien, is het makkelijker vol te houden.

  Hoe handhaven we de regels?
  We geven op meerdere plaatsen en manieren aan dat het terrein rookvrij is. We vragen alle medewerkers, vrijwilligers en trainers om mensen die roken aan te spreken. Vraag vriendelijk aan diegene die toch rookt of hij/zij bekend is met de afspraken bij GSC/ODS. Vertel over de afspraken en laat diegene weten waar hij/zij kan roken en niet kan roken. Leg desnoods ook uit waarom de vereniging een rookvrij beleid heeft. Op den duur wennen mensen aan ons rookvrij-beleid.

  Is dit de stap naar een volledig rookverbod bij GSC/ODS ?

  Dat zou kunnen… De combinatie sporten en roken is namelijk nogal een rare. Waar het bestuur wel naar toe wil is bewustwording bij alle leden. Roken is een slecht voorbeeld voor kinderen. Roken stoort sommige niet-rokers en verjaagt zelfs mensen met b.v. longziektes en ademhalingsproblemen. We willen dus eigenlijk het roken zoveel mogelijk inperken, maar we beginnen daarmee op de tijden dat de jeugd op onze accommodatie actief is.

  Ik heb na het lezen van het voorstaande nog steeds vragen !

  Dat zou ook nog kunnen… En misschien ben je het zelfs wel niet eens met het nieuwe rookbeleid. Iedereen is met vragen, klachten en alternatieve ideeën van harte welkom bij ons bestuur. Stuur een mailtje naar bestuur@gscods.nl en je wordt uitgenodigd voor een gesprek.