Het zou de obligate kop boven een doorsnee verhaal zijn, maar de traditionele sportieve start van het nieuwe jaar was zaterdag in alle opzichten heel erg geslaagd. Dat kwam niet in het minst door de enorme opkomst. Op de vrouwen na deden álle teams mee.

‘s Morgens speelden meer dan 80 kinderen gemixt een toernooi, met acht teams verdeeld over poules. Paris St. Germain, met coach Eric, won in de ene poule terwijl in de andere Real Madrid, met coach Arjan, de beste bleek.

In de middag waren de twee oudste B-teams, JO17-1 en 2, zo ruim vertegenwoordigd dat we er drie teams van konden maken. Met Yara (zij speelt sinds de zomer bij Feyenoord) hadden we ook er nog een speciale gastspeler bij. Zij speelden een toernooi met JO19-1 en de twee hoogste teams van de zaterdag- en de zondag-tak. Zaterdag 1 bleek hier de sterkste.

Op deze plek uiteraard nog een woord van dank aan de scheidsrechters Yoran, Joop en Wiebe, tijdsregelaar Micha en de coaches Marcos, Peter H. Ferry, Matthew, Ryan en Wilko. Dit alles onder leiding van organisator Micah van de Vreede. Ook veel dank aan de activiteitencommissie, toernooicommissie én onze onvolprezen bar- en keukenmensen !

Het sportieve deel van de dag werd afgesloten door liefst vijf teams van veteranen en zaterdag-3 en 4. De drukte in de kantine was overigens nog veel groter dan verwacht, want er streken ook nog honderd wandelaars bij de club neer, voor hun traditionele nieuwjaarswandeling.

Aansluitend was er natuurlijk de nieuwjaarsreceptie, die ook zeer druk bezocht werd. Voorzitter Thom van Ewijk hield een toespraak en deelde de nodige complimentjes uit. Onder het genot van een buffet en de muzikale noten van Hollands Welvaren en Gerrit van Kooten bleef het nog lang gezellig in onze kantine.