Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn hierbij weer wat onderwerpen die in de bestuursvergadering van 14 december aan de orde zijn geweest.

 

Met de materiaalbeheerders Theo en Lucien zijn afspraken gemaakt over toekomstige aanschaf en verantwoordelijkheden van clubmaterialen. Het bestuur verzoekt dringend aan iedereen om beter op de materialen te letten en er voor te zorgen dat alle trainingsmaterialen die naar de velden worden meegenomen, na afloop van de training ook weer terugkomen.

 

De laatste 4 – 5 jaar is, ondanks diverse prijsverhogingen van leveranciers, kans gezien de kantineprijzen nagenoeg gelijk te houden. Helaas heeft het bestuur op basis van recente berekeningen moeten besluiten per begin 2018 de kantineprijzen te moeten aanpassen. De nieuwe prijzen worden binnenkort op de prijslijst in de kantine vermeld.

 

Onze sponsorcommissie heeft een behoorlijk succes geboekt. Er zijn bij onze toeleverancier 6 nieuwe reclameborden van elk 6 meter besteld voor evenzoveel nieuwe bord sponsoren. De borden zullen binnenkort langs het hoofdveld geplaatst worden. Inmiddels heeft zich al weer een nieuwe sponsor van een reclamebord gemeld.

Weet jij ook nog iemand die geïnteresseerd is in publiciteit voor zijn/haar bedrijf of winkel (bijvoorbeeld je werkgever, familielid , vriend of kennis, of de winkel waarin je boodschappen doet)? Neem dan contact op met onze sponsorcommissie via sponsoring@gscods.nl

 

De acties voor het Pannaveld komen steeds meer op gang. Het bestuur is aangenaam verrast door de initiatieven die binnen veel geledingen van de club worden genomen.

Als we met z’n allen zo doorgaan krijgen we het ongetwijfeld voor elkaar om het benodigde budget bij elkaar te krijgen.

 

Er komt met ingang van het nieuwe seizoen een nieuw formulier omtrent afspraken rondom vrijwilligers (AV formulier). Het is de bedoeling dat dit formulier wordt aangehecht aan het inschrijfformulier en de afspraken tussen de club en vrijwilligers op hoofdlijnen beschrijft.

Ook het inschrijfformulier voor vrijwilligers wordt dan nog aangepast. Beide formulieren worden toekomstig ook op de website geplaatst.

Nadere informatie volgt nog.

 

Het op de laatste ledenvergadering besproken en aangenomen roken, alcohol en drugsbeleid is inmiddels op de website te vinden onder de knop “clubinfo”.