Hopelijk bent u het niet vergeten? In elk geval bij deze een reminder. Komende vrijdagavond (10 november) houdt GSC/ODS de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het begint om 19.30 uur. Naast onze leden zijn ook sympathisanten en ouders van jeugdleden en mini’s van harte welkom. De rondvraag is ook een mooi moment om een vraag te stellen of een ideetje te opperen! Na de vergadering, die wat ons betreft niet langer dan een uurtje hoeft te duren, is er volop gelegenheid om in informele sfeer met bestuurs- en commissieleden te praten over het wel en wee binnen de vereniging.