Een bijzondere en succesvolle avond, zo mogen we kort samenvatten wat er donderdag bij GSC/ODS gebeurd is. Een team van spelers met Turkse ‘roots’ speelde tegen een team van de Dordtse Gemeenteraad (het werd 11-3) en daarna werd een integratiedebat gevoerd in de kantine. Gelukkig geen verhit debat, maar wel verhelderend; er is ongetwijfeld wat meer begrip ontstaan voor verschil in culturen.

Integratie is al lang een actueel en soms heftig onderwerp, maar gisteravond werd dat soepeltjes aangepakt met stellingen, die ‘dicht bij huis’ bleven, zoals “op het Dordtse voetbalveld spreken we allemaal Nederlands”. Er ontstond wederzijds begrip; soms is dat belangrijk (“wat zeggen ze nou?”) maar soms ook niet (“als je spontaan iets roept denk je niet vooraf in welke taal je dat doet”).

Humor

Terecht wezen onze spelers van de zondag-selectie er op, dat in de eredivisie en zeker op europees niveau, in allerlei talen gesproken wordt. Waarom dan niet in Dordt? Een van hen zag er ook de humor wel van in: “soms is het veel beter, dat je het niet verstaat !”  De discussie of teams louter uit spelers van één etniciteit mogen bestaan, feitelijk de aanleiding tot deze avond, duurde vrij kort.

“Onwenselijk”, zei John van der Net. De politicus van de VVD, ook bekend van SC Emma, was zo dapper om het ‘rechtse geluid’ te komen verkondigen in onze kantine. Sommigen waren het wel met hem (en de geponeerde stelling) eens, dat het ideale beeld toch is, als een team een afspiegeling is van de samenleving. Grondwettelijk is dat echter niet op te leggen. Overheid en KNVB moeten zich er niet mee bemoeien, vond ook bijna iedereen.

Gedrag

Ger Hüsen, bekend van Beter voor Dordt én DFC, erkende dat ook bij zijn club al jaren een team van één etniciteit speelt: “dat noemen wij het Surinaamse team. Nooit problemen mee”.  Voorzitter Thom van Ewijk was blij met die opmerking: “Het moet inderdaad gaan om gedrag van de spelers, niet om hun afkomst.”

Is goeie integratie dan ook assimilatie? Oftewel dat niet-Nederlanders hun taal en cultuur afzweren en inruilen voor Nederlandse taal en gewoontes? Ook daarin waren de circa honderd aanwezigen het snel met elkaar eens; da’s onzin. “Al vind ik het niet gezond, dat mensen die al generaties lang hier zijn alleen maar in het kringetje van hun eigen afkomst blijven ronddraaien”, tekende Van der Net daarbij aan.

Discriminatie

“Maar ik mag toch wel voetballen met mijn eigen vrienden?”, kreeg hij tegen geworpen. Debatleider Thijs Blom merkte op dat bij GSC/ODS ook jarenlang een vriendenteam rondliep met alleen maar jongens van Nederlandse afkomst. En zouden Nederlanders, die wonen en werken in Turkije, het ook niet leuk vinden om in het weekend samen te voetballen en een drankje te nuttigen?

Helaas moesten we constateren dat discriminatie nog altijd plaatsvindt op en langs de lijnen van de voetbalvelden. “Voor elke wedstrijd besteed ik  daar in de bespreking aandacht aan”, vertelde de trainer van zondag-1, “laat je niet provoceren”. Eén van de spelers merkte op: “We laten liever onze voeten spreken”. Hij verwees meteen naar de ranglijst. Zondag-1 staat bovenaan.

Boeren

John van der Net, ook uitgesproken tegenstander van discriminatie, merkte op dat het wel een verschijnsel is van alle tijden: “Als wij vroeger tegen Dubbeldam speelden noemden we hen altijd boeren”. Twee oud-bestuursleden van die club reageerden gevat: “Dat hebben wij altijd een geuzennaam gevonden”. Eén van de aanwezigen vond de vergelijking zwak: “discriminatie gaat vaak veel verder dan dit.”

Ook de media waren gisteravond aanwezig. Dat heeft vandaag al geleid tot de nodige publiciteit. Wel leuk dat onze club nu weer eens op een positieve manier onder de aandacht komt. Klik bijvoorbeeld hier voor reportages van TV Dordrecht of hier voor die van Radio Rijnmond. Ook Paul van der Steen was er bij en maakte leuke foto’s en filmpjes, zoals deze en deze !